True Belonging

Ik ben nu een aantal jaar echt fan van de boeken van Brené Brown. Ze raken wat in mij en ik denk dat zij vaak een juiste snaar raakt. Een snaar wat herkenbaar is in veel organisaties, maar ook in de maatschappij in het algemeen. Ik lees nu haar nieuwste boek en daar kom ik ook weer zoveel rake stukken tegen. Ik wil er graag een citaat uit delen. Een citaat dat ik niet ga vertalen, maar waar ik eerst even de context schets.

In het boek beschrift Brené een situatie in haar eigen organisatie. Ze beschrijft kort hoe haar team eruit ziet en benoemd dat zij ongeveer een jaar geleden bij haarzelf merkte dat ze veel te veel op haar bordje had. Het was echt nodig dat er wat zou veranderen. Dus Brené en haar team hadden een vergadering. Ik zal de details niet beschrijven want daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat, is dat de vergadering een bepaalde wending kreeg en één van haar collega’s dat in alle rust benoemde of deze wending wel wenselijk was…Dit vloog Brené aan en zij nam even een pauze, raakte heel geëmotioneerd en baalde in eerste instantie dat haar besluit in twijfel werd getrokken. Daarna had ze zelf kort een gesprek met deze collega en ze bespraken dat ze het heel lastig vond dit besluit, maar dat het nodig was dat deze collega op deze manier de wildernis troseerde. Dit ondanks zij zich alleen, kwetsbaar en angstig voelde. Waarom schets ik dit? Ik wil graag onderstaande tekst aanhalen:

“This experience is also when our team started to understand how important it is for us to build a culture that supports true belonging. If leaders really want people tot show up, speak out, take chances, and innovation, we have te create cultures where people feel safe – where their beloning is not threatened by speaking out and they are supported when they make the decision tot brave the wilderness, stand alone, and speak truth to bullshit.” Brené Brown (2017)

Wat er in de situatie zoals beschreven gebeurde, staat hierboven. Doordat de cultuur in de organisatie bijdraagt aan ‘true belonging’, had de collega moed om kwetsbaar te zijn.

Cultuur van angst

Wat ik in veel organisaties zie, is dat er een angstcultuur heerst. Mensen durven niets meer te zeggen of te benoemen. En degene die dat nog wel doen, hebben veel moed nodig. En voelen zich uiteindelijk vaak alleen staan in de organsatie. En dat doet wat met motivatie en het (ervaren van) stress. Het is daarom goed om een beeld te hebben wat werknemers in het algemeen nodig hebben om zich goede te kunnen ontwikkelen. Paul Donders schrijft in zijn boek Veerkracht om als mens gezond en intrinsiek en duurzaam gemotiveerd te blijven, drie elementen op zijn werkplek nodig heeft:

  • Meesterschap: het kunnen blijven doorgroeien in je vak.
  • Autonomie: een unieke plek hebben, waar je zelfstandig beslissingen kunt nemen.
  • Zingeving: het besef dat je een zinvolle bijdrage levert aan een groter geheel dat eveneens een zinvolle bijdrage levert aan de samenleving.

En dat zie je dus ook terugkomen in het voorbeeld van Brené Brown. Doordat zij in hun organisatie wel ruimte geven aan medewerkers, gaan mensen zichzelf laten zien. Ze durven zich te geven voor de organisatie. Ze zullen initiatief te nemen want ze zijn ook trots op hun organisatie. En er is sprake van meesterschap want ze kunnen zich blijven ontwikkelen.

Brené beschrijft dat als ‘true belonging’ daarin kan je totaal jezelf zijn.

True belonging doesn’t require you to change who you are;
it requires you to be who you are!

En deze zin mogen we echt onthouden! Vaak zijn we kwijt geraakt wie we zijn doordat we ons helemaal hebben aangepast aan onze omgeving.

Vertrouwen

In de vorige alinea beschreef ik de elementen die mensen nodig hebben om intrinsiek gemotiveerd te blijven. En die elementen zijn erg belangrijk om in een organisatie oog voor te hebben. Er is echter nog een heel belangrijke voorwaarde om als leider in een organisatie aan te werken. En dat is het thema vertrouwen. Brené verwijst in dit thema vooral naar boeken van Charles Feltman, die een heel boek over dit thema heeft geschreven.

Vertrouwen definieert Feltman als: ervoor kiezen om iets waar je waarde aan hecht gevoelig te maken voor de handelingen van een ander.

In haar boek heeft zij aan de hand van het woord BRAVING een acroniem gemaakt. En ik vind het een prachtig middel om te gebruiken rondom het thema vertrouwen. Want als vertrouwen geschaad is, dan is het voor veel mensen moeilijk om dat weer op te bouwen. Aan de hand van dit acroniem zie je dat vertrouwen uit verschillende onderdelen is opgebouwd en zie je dan ook op welk deel van vertrouwen zo ontzettend belangrijk voor jou kan zijn. Vertrouwen wordt opgebouwd uit kleine momenten. Vaak echt heel kleine momenten.

Hierbij het Braving-acroniem:

 

 

Stress

Ook nu kom ik weer even terug bij het thema stress. In deze blog raken we een aantal dingen aan: het bouwen van een cultuur waarin je kan groeien, intrinsieke motivatie en wat je daarvoor nodig hebt en tot slot het thema vertrouwen. Stress kan in veel situatie een ‘normale overbelastiging’ zijn. Maar veel vaker zit er meer onder deze overbelasting. En dat hangt in veel gevallen samen met de organisatiecultuur waar weinig ruimte is voor meesterschap, autonomie en zingeving. En daarnaast is er in veel organisaties maar beperkt sprake van vertrouwen in een werknemers, in werkgevers, in de organisatie in het algemeen. En dan ontstaat er een cultuur van angst, vermijding, van verwijdering, demotivatie en zo kan je nog wel even doorgaan. En dat is een voedingsbodem voor stress, voor uitval, ziekte, burn-out.

Durf jij ook eens stil te staan bij dit thema? Zo ja, beantwoord voor jezelf dan eens onderstaande vragen.

  • Hoe is dat in jouw organisatie?
  • Ben jij leidinggevende of misschien zelfs eigenaar van een organisatie?
  • Durf jij in de spiegel te kijken? En eerlijk te zijn in de thema’s zoals meesterschap, autonomie, zingeving en vertrouwen?
  • Ben jij werknemer? En herken jij de thema’s bij jou in de organisatie?
  • Zou jij ook meer handvatten willen krijgen om met deze thema’s aan de slag te gaan?

Bovenstaande thema’s heb je niet zomaar veranderd. Maar verandering begint wel bij bewustwording. Bewust te worden wat mensen nodig hebben om zich te blijven ontwikkelen, gemotiveerd te blijven en vertrouwen te hebben in hun omgeving.

Deze blog heb ik geschreven voor mezelf…. om dit thema verder te verdiepen. En vooral ook als bewustwording naar anderen. Dus roept deze blog wat bij je op, vragen, herkenning, verbazing, …, vul het zelf in. En heb je behoefte om daar eens over door te praten. Mail of bel mij en geheel vrijblijvend kunnen we daar eens over verder praten.

Onder deze pagina vind je ter inspiratie nog een video van Brené Brown. De video gaat over vertrouwen (Engelstalig) en de afbeelding staat in het Engels nog het acroniem Braving beschreven.

Powered by WishList Member - Membership Software