Als stress de overhand begint te krijgen. Sta dan stil bij de volgende vraag: doe ik nog wel de dingen in mijn leven die mij laten (glim)lachen? En ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar de dingen in het leven die je laten lachen!

Powered by WishList Member - Membership Software