DISC

Het DISC-model

Het DISC model is bij velen bekend vanwege de bekende kleuren. In gesprekken hoor je dan vaak terugkomen, ‘ik ben geel en groen’ of ‘ik ben rood en blauw’. Het klopt dat DISC werkt met kleuren, maar het klopt niet dat je dan een kleur of meerdere kleuren ‘bent’. Graag vertel ik je in dit stuk meer over wat DISC wél is en wat je met het model kan.

In mijn praktijk werk ik met het persolog® persoonlijkheidsmodel en dit model maakt gebruik van de vier gedragsstijlen D, I, S en C. Het DISC-model geeft inzicht in je eigen gedrag en gedrag van anderen, in je eigen manier van communiceren en die van anderen. En DISC geeft ook inzicht in je sterke kanten, in omstandigheden die je motiveren, maar ook in dingen die je lastig vindt of waar je je motivatie in verliest.

Met jouw persoonlijke DISC-profiel ga je inzicht krijgen in je eigen voorkeursstijl en je eigen gedrag en daardoor krijg je ook inzicht in waarom je het soms zo moeilijk vindt om anderen te begrijpen.

Het DISC-profiel is heel goed in te zetten in individuele coaching en voor teamcoaching. 

DISC is geen test!! Het is een analyse die weergegeven wordt in een profiel. Bij een DISC kan je dus niet slagen of zakken, er is geen goed of fout. DISC zal je vooral inzicht gaan geven in je eigen patronen met de bijbehorende kwaliteiten, valkuilen en manieren van communiceren. En ieder profiel kent dus zijn eigen kenmerken en eigenschappen. 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende gedragsstijlen met het meest kenmerkende gedrag bij die stijl.

 • Heb je een dominante gedragsstijl (D) dan ben je gemotiveerd om problemen op te lossen en snel tot resultaat te komen.
 • Als je gedragsstijl gekenmerkt wordt door invloed (I) ben je gemotiveerd om anderen te overtuigen. Je bent  open en doorgaans optimistisch in hoe je gedachten en gevoelens uitdrukt.
 • Bij een stabiele gedragsstijl (S) ben gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creëren. Je bent geduldig en kan goed luisteren.
 • Bij de consciëntieuze gedragsstijl (C) ben je gemotiveerd om hoge normen na te streven. Aangezien je fouten maken wil voorkomen, hecht je veel waarde aan details en nauwkeurigheid.

Door middel van het invullen van een vragenlijst wordt bepaald welke gedragsstijl(en) jouw voorkeur heeft of hebben. Wat wil zeggen, welk gedrag je het makkelijkst afgaat. Wat je automatisch doet. In bijna alle gevallen zie je dat je een combinatie van bovenstaande gedragsstijlen zal hebben. Hieronder zie je een voorbeeld van een profiel weergegeven in een radar-diagram. In dit diagram zie je ook dat er meerdere gedragsstijlen een voorkeur hebben.

Hoe ziet het DISC-model eruit? 

Zoals je ziet heeft het model twee ‘assen’. De bovenste as gaat over de manier waarop je je omgeving waarneemt. De omgeving kan je op een inspannende of een ontspannende manier waarnemen. Op de andere as staat hoe je reageert op je omgeving. Ook dat kan op twee manieren, namelijk zelfverzekerd en terughoudend. Ik heb hier een heel simpel voorbeeld over hoe het model werkt. 

Tom en Jim wandelen al pratend langs een bioscoop. Vier mensen lopen naast elkaar hen tegemoet. Zij komen uit de richting van de parkeerplaats bij de bioscoop. Ze zijn diep in gesprek verwikkeld en hebben niet in de gaten dat zij de stoep blokkeren. Tom ervaart de situatie als tegenwerking en stressvol. Hij reageert assertief en probeert de zaak te beheersen door zelf geen duimbreed te wijken en duwt zelfs iemand weg. Jim daarentegen ervaart de situatie helemaal niet als stressvol. Hij reageert ook op een assertieve manier, door met de groep te gaan praten. Hij lacht en geeft ruimte voor de anderen met de opmerking dat het goed zou zijn als iedereen op dieet zou gaan.

Nu hetzelfde voorbeeld, maar met andere personen: Mirjam en Elisabeth lopen ook pratend langs een bioscoop. Vier mensen lopen naast elkaar hen tegemoet. Zij komen uit de richting van de parkeerplaats bij de bioscoop. Ze zijn diep in gesprek verwikkeld en hebben niet in de gaten dat zij de stoep blokkeren. Mirjam ervaart de situatie als tegenwerking en stressvol. Zij reageert op assertieve wijze door niet opzij te gaan. Ze duwt zelfs een van de groep opzij als ze dichterbij komen. Elisabeth ziet de situatie ook als stressvol. Zij reageert echter niet assertief, maar zegt niets en stapt van de stoep af en laat de groep passeren. Later merkt ze op hoe onbeleefd mensen tegenwoordig zijn.

 •  Tom en Mirjam tonen D gedrag
 •  Elisabeth laat C gedrag zien.
 •  Jim laat I gedrag zien.

Dit eenvoudige voorbeeld geeft dus inzicht in hoe we onze omgeving waarnemen en hoe we reageren op onze omgeving. En dat is uiteraard toe te passen op veel situaties. 

Op welke vragen geeft het DISC-model een antwoord?

Het DISC model geeft antwoorden op vragen zoals:

 • Hoe herken en ontwikkel ik mijn sterke kanten?
 • Hoe kan ik anderen beter inschatten en benaderen?
 • Hoe kan ik mogelijke wrijvingen en conflicten reduceren?
 • Hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten?
 • Hoe kan ik de mensen in mijn omgeving aanmoedigen en vooruithelpen?
 • Wat is voor mij de “juiste” plek?  In welke omgeving kom ik het best tot mijn recht?
 • Wie kan mij het beste aanvullen?
 • Hoe zorg ik dat ik minder stress ervaar en kan ik taken optimaal uitvoeren die bij mij passen?

 

 

 

In welke situaties kan je DISC inzetten?

DISC is zowel individueel als voor teams te gebruiken. Individueel krijg je meer inzicht in je persoonlijke kwaliteiten, de voorkeuren en behoeftes achter je eigen gedrag. Daarnaast ook waar je energie verliest. DISC is daarbij bruikbaar zowel voor werk- als voor privésituatie.

Bij teams gaat het vooral over de optimale samenstelling en elkaar beter leren begrijpen waardoor je meer op beter met elkaar kan communiceren. Daardoor ontstaat er veel meer begrip voor elkaar.

Ik zet het DISC instrument met name in bij:

 • Individuele coaching
 • Teamcoaching
 • Teambuilding en teamtraining
 • Persoonlijk leiderschap

De persoonlijkheidsvragenlijsten van persolog® zijn gebaseerd op wetenschappelijke modellen en statistisch getoetst op hun betrouwbaarheid en gevalideerd voor het Nederlandse taalgebied. Het model kent een hoge validiteit, wat betekent dat veel mensen zich herkennen in de uitkomensten van hun persoonlijke DISC-profiel.

 

Ben jij ook benieuwd of DISC een middel zou kunnen zijn in jpuw persoonlijke ontwikkeling of in teamverband? Neem geheel vrijblijvend contact op om te bespreken welke mogelijkheden er voor jou zijn. Om een indicatie te geven heb ik hieronder wel een aantal pakketen samengesteld voor DISC in individuele coaching. 

Pakket Kort en krachtig

 • Invullen van online DISC-profiel.
 • Beknopte DISC-rapportage
 • Telefonische/skype bespreking van een uur.
 • Kosten € 125,- incl. btw.
 • Tevens krijg je concrete handreiking om zelf actief aan de slag te gaan met de resultaten van je profiel.

Pakket Parel

 • Invullen van online DISC-profiel.
 • Uitgebreide rapportage. 
 • Mogelijkheid voor uitbreiding met leiderschapsmodule. (extra kosten € 40,- incl. btw) 
 • Uitgebreide bespreking van profiel en actieplan in 2 gesprekken.
 • Kosten € 195,- incl. btw.
 • Tevens krijg je concrete handreiking om zelf actief aan de slag te gaan met de resultaten van je profiel.

Pakket Goud

 • Invullen van online DISC-profiel.
 • Uitgebreide rapportage. 
 • Mogelijkheid voor uitbreiding met leiderschapsmodule. (extra kosten € 40,- incl. btw) 
 • Uitgebreide bespreking van profiel, opstellen actieplan en coaching bij actieplan.
 • Kosten vanaf € 299,- incl. btw. (is afhankelijk van het aantal sessies).
 • Tevens krijg je concrete handreiking om zelf actief aan de slag te gaan met de resultaten van je profiel.

Bel 06-44309650

Stuur een mail:

vanessawijnberger@gmail.com

Bezoekadres:

Padberglaan 18, Ede

Powered by WishList Member - Membership Software